Reklamacje

20. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres kontakt@rowery-holenderskie.net
21. Sklep zobowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez jakichkolwiek wad poza wadami wymienionymi w opisie towaru. 
22. Klient odbierający przesyłkę ma obowiązek zwrócić uwagę na przesyłkę którą odbiera czy nie jest uszkodzona ,naruszone opakowanie, uszkodzona taśma klejąca. 
23. Jeżeli w wysłanym do Państwa produkcie pojawi się wada ukryta proszę o niezwłoczne poinformowanie nas drogą elektroniczną kontakt@rowery-holenderskie.net o zaistniałym fakcie, w celu ustalenia dalszego postępowania.
24. Zwrotu towaru należy dokonać na adres
 
LDH-Damian Leś
Ogrodowa 6,
42-700Lisowice 
tel. 601462197
 
25.Podstawę do reklamacji stanowi 
 - odesłanie wadliwego towaru jeżeli takie było wcześniejsze ustalenie obu stron, 
 - odesłanie dowodu zakupu,paragon,
 - odesłanie wypełnionego oświadczenia. 
 
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:  
 
Plik PDF do pobrania tutaj.
 
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  
 
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]  
 
LDH-Damian Leś 
ul. Ogrodowa 6 
42-700 Lisowice  
Tel. 601 462 197 
 
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .  
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .  
 
 
Nr rachunku bankowego...................................
Imię i nazwisko………………………………………………………….  
Login Allegro……………………………………………………………..  
Adres …..…………………….……..…………………………………….  
Data………………………………………………………………………….  
…….……………………………………………………………………  
Podpis 
 
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:  
 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Koszt przesyłki jest pokrywany przez klienta (kupującego ).
 
26.Za porozumieniem stron wadliwy towar może zostać wymieniony na inny bez wad. 
27. Po odstąpieniu od umowy, czyli przy zwrocie towaru przez klienta nasz sklep zwróci Państwu wartość zamówionego towaru na podany w oświadczeniu rachunek bankowy nie później niż 14 dni od otrzymania przez sklep odesłanego towaru.
28. Klient ma prawo do odstąpienia umowy za zakupiony towar na odległość bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
29. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy.Towar wraz z paragonem wypełnionym  oświadczeniem proszę odesłać na w/w adres.
30. W przypadku odstąpienia od umowy klient ponosi koszty przesyłki.